Esteu aquí: Inici
es  |  en  |  pt  |  cat

Impacte en l’equitat d’accés i l’eficiència de les xarxes integrades de serveis de salut (RISS) a Colòmbia i Brasil: Projecte Equity-LA

Durant les dues últimes dècades, nombrosos països a Llatinoamèrica han introduït reformes en els serveis de salut amb l'objectiu de reduir les iniquitats i ineficiències. Una d’aquestes reformes ha estat la introducció de xarxes integrades de serveis de salut, àmpliament promogudes per governs i organitzacions internacionals, malgrat la insuficient evidència sobre el seu impacte en els resultats del sistema.

L'objectiu d’Equity-LA és analitzar l’impacte de diferents tipus de RISS en l’equitat d’accés i en l’eficiència en la provisió d’atenció en salut. S’analitzaran experiències de dos països llatinoamericans – Colòmbia i Brasil - amb sistemes de salut que comparteixen els seus principis però s’organitzen de manera diferent.

Per aconseguir aquest objectiu s’ha adoptat un enfocament innovador multidisciplinari en investigació de serveis de salut, combinant mètodes qualitatius i quantitatius d’investigació. L’estudi consta de dues fases: dos estudis de cas nacionals i un estudi comparatiu transnacional.

Aquesta investigació proporcionarà evidència sobre les implicacions per a l’equitat en l’accés i l’eficiència de la introducció de les RISS, que contribuirà a la formulació de polítiques per a la millora de la qualitat i eficiència dels serveis de salut. A més, desenvoluparà i provarà mètodes per avaluar l'acompliment de les xarxes de serveis de salut.  

Què es una xarxa Integrada de Serveis de Salut?

És una xarxa de proveïdors de salut que ofereix una atenció coordinada a través del continu assistencial a una població determinada i es responsabilitza dels costos i resultats de salut de la població.

Finançament

Equity-LA està finançat per la Comissió Europea. (contracte 223123)FP7

Equity-LA és una Acció de Cooperació Internacional Específica (SICA) que s’emmarca en el Setè Programa Marc (FP7): Cooperació, Salut i es dirigeix a l'objectiu estratègic: “accés a la salut universal i equitativa i finançament sanitari”

Aquesta pàgina web reflecteix únicament l'opinió dels autors. La Unió Europea no és responsable de l'ús que pugui fer-se de la informació aquí difosa.

Eines personals