Usted está aquí: Inicio El Projecte Contribucions
es  |  en  |  pt  |  cat

Resultats esperats

L'estudi Equity-LA aportarà evidència sobre les implicacions per a l'equitat en l'accés i l'eficiència de la introducció de RISS i servirà de base per al desenvolupament de polítiques dirigides a millorar la qualitat i eficiència dels sistema de salut. Per ells s'emfatitzarà la divulgació de resultats que es vagin obtenint des del començament.

L’estudi Equity-LA es proposa:

 • Aportar evidència sobre les implicacions per a l’equitat en l’accés i l’eficiència de la introducció de xarxes integrades de serveis de salut
 • Servir de base per al desenvolupament de polítiques adreçades a millorar la qualitat i eficiència de les RISS
 • Contribuir a reduir les desigualtats en l’atenció en salut mitjançant la generació de propostes per a la millora de l’organització de l’atenció en el sector públic de salut
 • Desenvolupar i provar mètodes adequats per avaluar l’acompliment de les xarxes de salut
 • Contribuir a la promoció d’entorns que millorin l’accés a serveis de salut amb més qualitat i eficiència.
 • Contribuir a l'’enfortiment de la capacitat tècnica i científica d’universitats i ministeris de salut dels països involucrats.

Divulgació dels resultats

Amb l’objectiu d’assegurar al màxim possible que els resultats del projecte estiguin disponibles per al benefici de la societat, s’ha dissenyat una estratègia de divulgació composta per tots els formats de difusió disponibles.

L’estratègia de divulgació dels resultats està integrada per:

 • Taules rodones a Colòmbia i a Brasil en què participen els investigadors i diversos representants dels grups locals i nacionals d’interès (formuladors de polítiques, gestors i organitzacions civils).
 • Construcció de xarxes amb els contactes clau de les diverses organitzacions rellevants (organitzacions acadèmiques, governamentals, no governamentals, de la societat civil, incloent organitzacions d’usuaris,…) de Colòmbia i Brasil i d'altres països llatinoamericans i agències internacionals, com la OPS, el Banc Mundial, la OMS,… i en coordinació amb altres xarxes ja establertes.
 • Reunions i grups de treball (amb informes breus) per difondre les troballes principals i les recomanacions polítiques als grups d’interès local i nacional.
 • Participació en congressos internacionals i/o regionals que versen sobre l’organització i polítiques del sector salut, amb l’objectiu de divulgar tant els mètodes empleats com els resultats de la investigació.
 • Publicació d’informes breus i articles per divulgar els resultats entre les comunitats acadèmiques.
 • Publicació d’un llibre, amb els resultats principals dels estudis de cas nacional, el marc analític i les eines generades per analitzar les organitzacions de salut i l’accés als serveis sanitaris.
 • Es crearan guies per a l’elaboració de polítiques per assegurar que els resultats estiguin a l'abast dels formuladors de polítiques. En aquestes guies s’inclouran estratègies de suport polític, participació d’actors socials claus, ús de l’evidència
Herramientas Personales